Aanvullende Algemene Voorwaarden “gasten vergezeld met paard” 

 

 

Wij heten u van harte welkom in Bed&Breakfast guesthouse Hei&Bosch, Koningsweg 202 te Staverden (Ermelo) en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze aanvullende Algemene Voorwaarden mbt tot gasten vergezeld met een of meerdere paarden.

 

1. Algemeen:

Alle Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op onze gasten gelden ook voor gasten vergezeld met paard. Onderstaande voorwaarden zijn als EXTRA op de voorgenoemde voorwaarden.

1.1 De korte stalling van het gastenpaard is steeds voor dezelfde periode dan de eigenaar/begeleider het guesthouse bij Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch zal huren en betrekkken. 

 

2.  Identificatie en check:

2.1 Bij aankomst van het paard zal de beheerder/eigenaar naar het paspoort van het paard vragen. Volgens het NVM moet het paardenpaspoort altijd in de buurt van het paard zijn. Een kopie volstaat niet. Tijdens een controle moet het paspoort direct getoond kunnen worden. De houder van het paard (diegene die het paard verzorgd) is verantwoordelijk voor het tonen van het paspoort. Als de houder van het paard het paspoort niet kan tonen, krijgt die een waarschuwing of proces- verbaal op naam (en niet de eigenaar).

2.2 Paarden die worden meegebracht naar Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch worden geacht in goede conditie te zij, zowel voor transport mede de te verrichten arbeid (wandeltochten en sportbeoefening). Wanneer hier naar inziens van de beheerder/eigenaar niet aan wordt voldaan kan de stalling en  toegang geweigerd worden. 

2.3 Omdat op het terrein van Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch ook andere paarden gestald zijn, hanteren wij dezelfde entingverplichting die de KNHS (Koninklijk Nederlandse Hippische Sportfederatie) met het algemene wedstrijdreglement hanteert nl artikel 47 lid 3. Deze stelt een basisenting influenza en tetanus verplicht. De vermelding moet dan ook in het paspoort staan.

 

3.   Dierenarts:

3.1 Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de gast, door de dierenarts van de gast of een dierenarts gekozen door de gast. 

3.2 In situatie van nood zal beheerder/eigenaar van Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch meteen de dierenarts van wacht inschakelen.

3.3 De kosten en voorrijkosten van veterinaire verzorging of behandeling zijn voor rekening van de gast.

 

4.   Accomodatie:

4.1 Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch zal voor incheck er zorg voor dragen dat de stallen schoon en opgestrooid met vlas zal opleveren.

4.2 Stalvloer van Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch bestaat uit stevige vochtdoorlaatbare matten met daarop een bed van vlas. Andere bedekking moet ruim van te voren (minimum 1 week) worden aangegeven en er zal een meerprijs worden gerekend.

4.3 Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch streeft ernaar om met steeds de beste kwaliteit ruwvoer te werken. Daarom is het mede de verantwoordelijkheid van de gast om te kijken of deze voor hem voldoende blijken. 

4.4 Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch neemt op verzoek van de gast de zorg mbt het voeren van het gastenpaard over. Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch  committeert zich dan ook aan de gemaakte afspraken met de gast bij incheck.

4.5 Bij Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch is er een standaard krachtvoerkorrel aanwezig. Wij raden echter aan om (voldoende) eigen krachtvoer mee te brengen.

4.6 Bij Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch zijn er facilteiten beschikbaar. Hierover de volgende afspraken:

4.6.1 Rijbaan:

Gebruik van de rijbaan is alleen voor dressuurmatig werk. 

Longeerwerk in overleg. 

Het is niet toegestaan de rijbaan als paddock te gebruiken.

Het voeren van het paard in de rijbaan is niet toegestaan.

Het verwijderen van eventuele mest in de rijbaan is taak van de berijder.

4.6.2 Stapmolen:

Gedurende de dag is er mogelijkheid het gastenpaard op te geven om training te geven in de stapmolen. Het draaien van de stapmolen gebeurt onder toezicht van de beheerder/eigenaar.

4.6.3 Weiland:

Er kan overdag (tijdens daglicht) gebruik gemaakt worden van een stuk weiland aangewezen door Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch.

 

 

5.   Aansprakelijkeheid:

5.1 Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein.

5.2 Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Bed&Breakfast guesthouse Hei&Bosch  aangeboden faciliteiten.  

5.3 Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch is niet aansprakelijk voor directe of indirecte kosten en directe of indirecte schade ontstaan ten gevolge van het gewond/geblesseerd raken van het paard. 

5.4 Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch is niet aansprakelijk voor directe of indirecte kosten en directe of indirecte schade ontstaan ten gevolge van het uitbreken van (besmettelijke)ziekten.

5.5 Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch is niet aansprakelijk voor directe of indirecte kosten en directe of indirecte schade en letsel ontstaan ten gevolge van het berijden van het gastenpaard. 

5.6 Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch is niet aansprakelijk voor letsel of schade ten gevolge van contact met paarden en/of andere dieren.

 

6.  trailers en overige paardenvervoersmiddelen:

6.1 Trailers worden uitsluitend gestald op de plek die Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch daarvoor aanwijst.

6.2 Bed&Breakfast Guesthouse Hei&Bosch heeft geen ruimte beschikbaar voor het tijdelijk stallen van vrachtwagens tijdens uw verblijf.