Algemene Voorwaarden 

 

Wij heten u van harte welkom in Bed&Breakfast guesthouse Hei&Bosch, Koningsweg 202 te Staverden (Ermelo) en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden:

 

1.   Algemeen:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B guesthouse Hei&Bosch - Koningsweg 202 3852NB Ermelo.

1.2 Waar u in de voorwaarden leest “gasten(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.

1.3 Jo Claes is de beheerder/eigenaar van B&B guesthouse Hei&Bosch. De beheerder/ eigenaar kan zich laten vervangen. Waar in deze voorwaarden “beheerder” leest kunt u ook “eigenaar” lezen.

1.4 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.5 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en ouder dan 21 en zich kunnen legitimeren.

1.6 Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.

1.7 De beheerder kan gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B guesthouse Hei&Bosch ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.8 De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

1.9 Gasten van B&B guesthouse Hei&Bosch dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

2.0 Het is gasten van B&B guesthouse Hei&Bosch niet toegestaan (huis)dieren mee te brengen tijdens het verblijf.

 

2.  Tarieven:

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristen- belasting.

2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.

2.3 De tarieven van de B&B guesthouse Hei&Bosch zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

 

3.   Reservering en Bevestiging:

3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B guesthouse Hei&Bosch een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Bij deze bevestiging vindt u een 

totaaloverzicht, algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement.

3.3 Voor het reserveren van een verblijf in B&B guesthouse Hei&Bosch worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

3.4 Reservering is pas definitief na betaling van de totale verblijfskosten. Overgaan tot 

betaling resulteert in het akkoord gaan met onze Algemene Voorwaarden en 

huisreglement.

 

4.   Betaling:

4.1 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer: NL59KNAB0503520993 t.n.v. B&B guesthouse Hei&Bosch te Ermelo o.v.v. het factuurnummer.

4.2 De overige kosten zoals bijv: het bijboeken van ontbijt, kan contant, via pin of 'tikkie' voldaan 

worden.

4.3 Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvang u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant, via pin of 'tikkie' voldoen.

 

5.   Annulering:

5.1 Bij annulering hanteert B&B guesthouse Hei&Bosch de annuleringsvoorwaarden volgens de UVH (Uniforme Voorwaarden Horeca).

5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:

5.2.1 Bij annulering meer dan een maand voor de dag van aankomst zijn geen kosten verschuldigd.

5.2.2 Bij annulering meer dan 14 dagen voor de dag van aankomst is 15% van de totale verblijfskosten verschuldigd.

5.2.3 Bij annulering meer dan 7 dagen voor de dag van aankomst is 35% van de totale verblijfskosten verschuldigd.

5.2.4 Bij annulering meer dan 3 dagen voor de dag van aankomst is 60% van de totale verblijfskosten verschuldigd.

5.2.5 Bij annulering meer dan 24 uur voor de dag van aankomst is 100% van de totale verblijfskosten verschuldigd.

5.3 In geval van no-show zal/zullen de gast(en) in alle gevallen verplicht zijn de

reserveringswaarde te betalen.

5.4 De totale verblijfskosten zijn het totale bedrag aan logies,  inclusief kosten ontbijt. BTW en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode zijn door beheerder meegenomen in de prijs.

5.5 Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) teruggave van het reeds betaalde bedrag, dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan B&B guesthouse Hei&Bosch te worden doorgegeven.

5.6 B&B guesthouse Hei&Bosch heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum,

de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terug- betaling van het reeds betaalde bedrag aan de gast(en).

 

6.  Aansprakelijkheid:

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B guesthouse Hei&Bosch zijn voor rekening van de gast(en).

6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B guesthouse Hei&Bosch.

6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de

beheerder dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.

6.4 De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigen- dommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

6.5. Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

 

7. Privacy:

7.1 B&B guesthouse Hei&Bosch zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden 

persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter 

beschikking stellen.

 

8. Slotbepaling:

8.1 Op onze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.