Wie herten (en ander wild) wil bekijken kan terecht in één van de drie wildobservatieposten van Geldersch Landschap & Kasteelen. Vrij toegankelijk zijn de wildobservatieposten op de Loenermark en het Wekeromse Zand. De observatiepost op de Dellen bij Epe kan bezocht worden met de boswachter, op afspraak of tijdens een georganiseerde excursie.

 

Enkele grote roofvogels.

Omdat we aan de bosrand zitten tussen de natuurlijke vennen (drinkplaatsen voor de herten) en de eindeloze heidevelden getijen grotere roofvogels hier prima. we zien dan ook met regelmaat de rode wouw, buizerds, torenvalken maar ook deblauwe reiger, bonte specht, ijsvogel en appelvink

 

Enkele vogelspothutten in de buurt:

Beekhuizerzand - Uitkijktoren

Delta Schuitenbeek - Vogelkijkscherm

Dit kijkscherm is gelegen aan het Veluwemeer. U kunt hier tureluurs, zwarte ruiters, bonte strandlopers, oeverlopers en diverse andere steltlopersoorten zien.

Polsmaten - Vogelkijkscherm

Het scherm kijkt uit op eilandjes in het Veluwemeer en op een deels met riet omzoomde slikplaat. 's Winters kunt u hier wilde en kleine zwanen, nonnetjes en brilduikers. Qua steltlopers kun u diverse soorten aantreffen, waaronder oeverloper en bonte strandloper. In de rietkragen worden wel eens baardmannen waargenomen