In 1298 verleende de Roomse koning Rudolph von Habsburg stadsrechten aan de bestaande hof Staverden. Het idee van de toenmalige graaf van Gelre (Reinald I) was om op deze plek een florerende stad te stichten. Na het bouwen van een kasteel, een grachtenstelsel en bijgebouwen heeft Reinald dit idee laten varen en is de stad een landgoed geworden, echter wel met behoud van stadsrechten. De “hof” Staverden werd vervolgens door de Geldersche hertogen in leen uitgegeven.

Staverden en haar bewoners

In de zeven eeuwen daaropvolgend is de rijke historie van Staverden en zijn bewoners gevormd. Voor de volledige historie van 700 jaar Staverden, verwijzen wij u naar het boek ’Staverden, de kleinste stad ter wereld‘. Dit boek is aanwezig op onze locatie.